Tel.: +370 (600) 73018     

     Turite klausimų? Klauskite

 

Nevyr. organizacijos

Mūsų įmonė pažymi, kad steigiant juridinį asmenį svarbu tinkamai pasirinkti jo formą.

Asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė organizacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“ ar kiti. Atkreipiame dėmesį, kad minimalus steigėjų skaičius – 3 asmenys.

Labdaros ir paramos fondas – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris valdo, naudoja jam perduotą ir savo įgytą turtą, tuo turtu disponuoja ir kurio pagrindiniai veiklos tikslai – labdaros ir (ar) paramos, prireikus kitokios pagalbos teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – Labdaros ir paramos įstatymas) ir šio įstatymo nustatyta tvarka mokslo, švietimo, kultūros, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir su naudos sau siekimu nesiejamose srityse.

Viešoji įstaiga− tai pagal šį ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.

Jeigu jau pasirinkote kokios formos norite steigti juridinį asmenį arba turite papildomų klausimų – kreipkitės ir bendradarbiaukime.

Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

Buhalterinė apskaita organizacijoms sunkiausiai suprantama, reikalaujanti specifinių žinių sritis. Mūsų nuomone, buhalterinę apskaitą geriausia patikėti profesionalams, kurie išmano apskaitos tvarkymą bei specializuojasi būtent nevyriausybinių organizacijų apskaitoje.

Žmonės – kiekvienos organizacijos pagrindas. Organizacijos turinčios ilgalaikių tikslų turėtų rūpintis ne tik savo veikla, bet ir asmenimis, kurie tai įgyvendina. Dažniausiai nevyriausybinėse organizacijose veikia ir savanoriai, kurių valdymas yra specifinė žmonių išteklių valdymo sritis. Siekiant pritraukti ir išlaikyti savanorius, kurie padėtų vykdyti veiklą, reikia turėti specifinių žinių. Mes teikima konsultacijas ir ruošia konkrečius planus, kurių pagalba organizacijos žmonių išteklių valdymas taps kur kas efektyvesnis.

Teisinis auditas – tai išsamus organizacijos dokumentų patikrinimas. Jo metu išanalizuojami visi svarbiausi organizacijos dokumentai. Atlikus teisinį auditą, pateikiame detalę analizę bei pastabas ir pasiūlymus. Pageidaujant galime atlikti kompleksinį teisinį ir finansinį auditą.

Kiekvienai organizacijai labai svarbu turėti teigiamą įvaizdį visuomenėje. Teigiamas įvaizdis padeda pritraukti finansinių bei žmonių išteklių. Visos organizacijos, siekiančios ilgai ir sėkmingai gyvuoti turi rūpintis kuo geresniu savo įvaizdžiu. Net jeigu Jūs ir esate nedidelė organizacija vis tiek turite formuoti savo įvaizdį visuomenėje. Nepamirškite, kad įvaizdžio negalime aukoti dėl trumpalaikio pelno ar kitų trumpalaikių tikslų. Esame sukaupę nemažą patirtį rengiant įvaizdžio planavimo taktikas ir metodikas, todėl galime padėti Jūsų organizacijai suformuoti ilgalaikį įvaizdį, kuris tikėtina padės siekiant organizacijos tikslų.

susisiekti