Tel.: +370 (600) 73018     

     Turite klausimų? Klauskite

 

Verslui

Konsultuojame ir teikiame teisinę pagalbą klausimais, susijusiais su juridinių asmenų steigimu, jų valdymo struktūros formavimu, keitimu. Rengiame dokumentus, reikalingus steigiant visų teisinių formų juridinius asmenis (uždarąsias akcines bendroves, akcines bendroves, mažasias bendrijas, individualias įmones ir kitų teisinių formų juridinius asmenis), keičiant juridinių asmenų valdymo organus.

Teikiam teisines konsultacijas duomenų apsaugos klausimais. Konsultuojame klientus tiek duomenų apsaugos klausimais internetinėje erdvėje, tiek ir kitais duomenų bei privatumo apsaugos klausimais. Taip pat, rengiame duomenų apsaugos tvarkas ir politikas, kurios atitinka Europos sąjungos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

Rengiam įvairaus tipo sutartis, taip pat, atlieka jau galiojančių sutarčių teisinę analizę, teikia konsultacijas dėl sutarčių keitimo, nutraukimo galimybių ir sutarčių nutraukimo pasekmių

Konsultuojam darbdavius ir darbuotojus įvairiais darbo teisės klausimais. Mūsų siūlomos paslaugos apima darbo sutarčių rengimą, galiojančių darbo sutarčių teisinį vertinimą, materialinės atsakomybės sutarčių, nekonkuravimo susitarimų, konfidencialumo sutarčių bei kitų su darbo santykiais susijusių dokumentų rengimą, taip pat, rengiame konsultacijas dėl individualių ir grupinių darbuotojų atleidimų ir visais kitais iš darbo teisinių santykių kylančiais klausimais.

Teikiame teisinę pagalbą visais klausimais, susijusiais su viešaisiais pirkimais. Rengiame viešojo pirkimo konkurso sąlygas, pretenzijas dėl viešojo konkurso sąlygų, pretenzijas dėl tam tikrų perkančiosios organizacijos veiksmų, atsakymus į pretenzijas. Taip pat, atliekame viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumo patikrą.

 susisiekti